• LT
 •  / 
 • Apie Mus
 •  / 
 • Integruotos valdymo sistemos politika

Integruotos valdymo sistemos politika

UAB „ORLEN Service Lietuva“

INTEGRUOTOS VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

 

Bendrovė turėdama įdiegtą integruotą vadybos sistemą, vykdo savo veiklą vadovaujantis šiomis nuostatomis:

 • Stiprinti užimamą rinkos poziciją, nuolatos analizuojant klientų poreikius bei lūkesčius, siekiant jų patenkinimo bei viršijimo.
 • Kurti motyvuojančią darbo aplinką – kiekvienam organizacijos darbuotojui sudaryti sąlygas realizuoti sugebėjimus savo paties ir organizacijos naudai; sudaryti kompetencijos gerinimo galimybes.
 • Gerinti veiklos valdymą taikant procesinį ir sisteminį požiūrį, sprendimus priimti faktinių duomenų ir informacijos analizės pagrindu.
 • Atlikti standartų LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 reikalavimus ir nuolatos gerinti integruotos kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos efektyvumą ir rezultatyvumą.
 • Užtikrinti profesinės rizikos valdymą (kontrolę) įmonėje: nuolatinį profesinės rizikos vertinimą, priemonių profesinei rizikai šalinti (mažinti) rengimą ir įgyvendinimą, nuolatinį darbuotojų saugos ir sveikatos būklės įmonėje gerinimą.
 • Užtikrinti aplinkosaugos taršos prevenciją ir reikšmingų aspektų valdymo rodiklių gerinimą.

 

Vadovybės įsipareigojimai:

                           UAB „ORLEN Service Lietuva“ direktorius tvirtina, kad teikiamų paslaugų kokybė yra kritinis verslo sėkmės veiksnys, todėl prisiima atsakomybę už integruotos vadybos sistemos įgyvendinimą ir įsipareigoja:

 • Taikyti integruotą kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą – kliento, teisinių ir kitų organizacijos veiklai taikomų reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimui;
 • Skirti išteklius šiai politikai įgyvendinti, integruotai vadybos sistemai palaikyti ir tobulinti;
 • Užtikrinti darbuotojų darbo sąlygų gerinimą;
 • Spręsti įmonės veiklai aktualius socialinius ir aplinkosaugos klausimus;
 • Bendradarbiauti su įmonės veikla suinteresuotomis šalimis;
 • Vadovautis vertybiniais principais, puoselėjančiais pagarbą žmogui, visuomenei bei gamtai.

 

Įgyvendinimas:

                           Ši politika yra strateginių verslo tikslų dalis. Politika bus peržiūrima, vertinama ir keičiama, kad nuolat išliktų tinkama. Kiekvienais metais bus nustatomi su politika derantys tikslai ir vertinamas jų pasiekimas.

ORLEN Grupės prekiniai ženklai